Toulky s Ladislavem Smoljakem

Dnešní putování Ladislava Smoljaka povede hlavně do středočeských městeček Křečovice a Sedlčany, které jsou spjaty s osudy skladatele Josefa Suka. Protože byl osud tohoto nadaného muže úzce spojen se skladatelem Antonínem Dvořákem – vzal si za ženu jeho dceru Otylku – zavítáme i na Vysokou u Příbrami, kde se s ní seznámil a trávil zde mnoho času i s mistrem Dvořákem. Jeho progresivní hudba Suka silně ovlivnila a i díky ní se jeho dílo stalo neodmyslitelným článkem vývoje české vážné hudby. Řadí svého autora mezi stěžejní zakladatele české hudební moderny.

Režie:A. Vomáčka

2008

Uvidíte v TV