Hitler a jeho závislosti

Tento snímek se zaměřuje na Hitlerovy drogy, v jakém množství je užíval a zda měly vliv na jeho ohavné chování a rozhodnutí.

VB, 2014