Kamera na cestách: Panama, země mezi dvěma oceány

ČT 2

Výprava v rytmu pasátů do nejužší části Střední Ameriky. Francouzský dokument Ve světě, kde divoké přírody rychle ubývá, nás k objevitelské návštěvě zve země, která si ještě zachovala svůj charakteristický ráz. Na začátku šestnáctého století zakotvil u jejích východních břehů Kolumbus. Zájem světových velmocí o Panamu pak ještě stoupl na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let devatenáctého století, kdy se konečně začal uskutečňovat sen španělských dobyvatelů na vybudování průplavu mezi oběma oceány. Panama, to však není jen proslulý průplav, ale také velkolepá příroda a lidé, kteří spoluvytvářeli duši své země, pyšnící se bohatou kulturní historií. Panama stále žije v rytmu pasátů, ať už vanou z Karibiku nebo od Tichého oceánu.

Fr., skryté titulky

Uvidíte v TV