GEN - Galerie elity národa

ČT 1

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. je zakladatelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC). Před jeho založením působil jako vedoucí katedry robotiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. CIIRC zřídil s myšlenkou propojit odborníky v oblasti robotiky a kybernetiky, kteří byli do té doby roztroušeni napříč celým ČVUT, a napojit je na další týmy v ČR i ve světě. Přednáší v zahraničí, je autorem nebo spoluautorem více než 160 časopiseckých a konferenčních článků, spoluautorem nebo editorem 17 knih a spoluautorem 5 amerických patentů. Za své vědecké úspěchy prof. Mařík získal v roce 2017 Státní cenu, vyznamenání Chairman Team Award společnosti Rockwell, rakouský „Čestný kříž pro vědu a umění“, v roce 2010 prestižní ocenění „Česká hlava – Invence“. V roce 2012 obdržel cenu Outstanding Service Award od IEEE SMC Society, v roce 2016 pak od Industrial Informatics Society cenu „ABB Longlife Contribution to Factory Automation Award“. V roce 2013 obdržel čestný doktorát na VUT Brno.

Režie:V. Olmer

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV