Kámen a poznání

Tvůrci nápaditého dokumentárního snímku si uložili úkol přiblížit význam našeho nejstaršího vysokého učení, jeho podstatu a myšlenku, se kterou jej snad Karel IV. koncipoval a s níž procházelo rozbouřeným mořem staletí. Pečlivě zvolené okamžiky z historie Univerzity Karlovy a setkání s postavami, jež ji formovaly, je klíčem k tomu, aby současné generace získaly odpověď na to, v jaké realitě žijí, jakou mluví řečí a jakou vzdělaností i mentalitou se tato země vyznačuje. Studenti i profesorové Almy Mater měli vždy rozhodující slovo v nejvýznamnějších událostech, kterých byla naše země svědkem. Mnohdy právě oni zažehli náboženské a národnostní konflikty s dalekosáhlými důsledky. Jak by také mohli zůstat stranou, když založení jejich učení připadá na rok s osmičkou na konci, která v našich dějinách často nevěstila nic dobrého. Na třísetleté výročí připadlo vyvrcholení Třicetileté války, půltisíciletí slavili studenti na revolučních barikádách a o sto let později oslavy symbolizovaly soumrak krátce nabyté demokracie v naší zemi. Nyní, po mnoha letech dostáváme opět ve vztahu k této baště národních hodnot šanci naznačovat souvislosti, vazby a spojení, které jsou hybnými impulsy vývoje, které posunují vědu i duchovno vpřed.

1998, skryté titulky