GEN - Galerie elity národa

Doktorka Milena Černá do roku 1986 pracovala jako lékařka na Dermatovenerologické klinice FVL UK, po sametové revoluci byla zvolena do zastupitelstva hlavního města Prahy, kde pracovala jako předsedkyně sociální komise. Byla blízkou přítelkyní Olgy Havlové a za normalizace „lékařkou chartistů“. Když v roce 1989 těžce onemocněla a zažila klinickou smrt, rozhodla se prožít svůj další život co nejužitečněji, pomáhat těm, kteří se ocitnou na dně nebo jsou na pomoc druhých odkázáni. Začátkem 90. let se podílela na zakládání Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové. Je také předsedkyní české pobočky Evropské sítě proti chudobě. Pracuje i pro sdružení Rozkoš bez rizika, které pomáhá osobám s rizikovým sexuálním chováním v prevenci a léčbě sexuálních chorob. Paní Milena prožila život velmi bohatý na práci, zážitky i setkání se spoustou zajímavých osobností.

Režie:J. Hádková

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV