Game Changer: Shawn Mendes special

Štáb MTV navštíví koncert Shawna Mendese, aby zde vyzval fanoušky ke splnění série úkolů, souvisejících se Shawnem. Na toho ze Shawnových nejoddanějších fanoušků, kterému se podaří všechny úkoly splnit a zvítězit, čeká skutečně nezapomenutelný zážitek. (30 min)