37 dní - cesta k 1. světové válce (3)

Viasat History

Tento politický thriller sleduje katastrofický sled událostí, k nimž došlo po atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda a vyhlášení války mezi Británii a Německem v roce 1914.

VB, 2014

Uvidíte v TV