Ars Vaticana (29)

TV Noe

Historické a umělecké zajímavosti z nejmenšího státu na světě. V dalším díle se něco dozvíte o "Kapli Sixta V. po obnově", o "Útočišti rukopisů" a o "Vodě, přírodní památce"

Uvidíte v TV