Jak byl dobyt Západ (3)

History

Žij svobodně nebo zemři. Britové a Tecumseh bojují, aby získali Ameriku zpět. Do bojů se zapojují Andrew Jackson a Davy Crockett a legedární rivalita mezi Jacksonem a Crockettem začíná.

2017

Uvidíte v TV