Král Škorpion

Před dávnými časy plenily barbarské hordy starověké říše. Jejich králem se stal nejsilnější bojovník – neporazitelný Memnon. Díky věštbám čarodějky znal výsledky bitev dopředu, a pobil tak všechny své odpůrce, dokud nezbyla jen hrstka statečných. Tyto svobodné kmeny se musejí Memnonovi postavit. Král Pheron nechá povolat tři nebojácné zabijáky z kmene Akáďanů, mezi nimi jsou i Matayus a jeho bratr. Dostanou dvacet rubínů za zabití čarodějky. Jeden z kmenových vůdců – Balthazar – má však s Akáďany spor. Nevěří, že dokážou úkol splnit… Matayus s družinou se vydají do Memnonova tábora. Tam jsou ale přepadeni a všichni kromě Matayuse zabiti. Matayus se stihne včas ukrýt a najde stan, ve kterém se skrývá čarodějka. Od té se dozví, že byli vlákáni do pasti. Syn Pherona Takmet zradil svůj lid, zavraždil svého otce a zaprodal se Memnonovi. Ten před Matayusovýma očima podřízne jeho bratra a chystá se zabít i jeho. Čarodějka však viděla budoucnost a ví, že Matayus dnes nezemře rukou Memnona ani žádného jeho služebníka. Memnon ho tedy nechá zahrabat po hlavu do písku spolu se zlodějem koní Arpidem, kterého Matayus v táboře osvobodil. Zapálí okolní mraveniště, aby vypudil ohnivé mravence, a ti je zabili. Mrštný zlodějíček však ví, jak se z maléru dostat a v nestřežený okamžik zmizí. Pobije všechny stráže a nabídne Matayusovi pomoc. Pokud ho osvobodí, nechá ho Matayus naživu a rozdělí se s ním o kořist. Matayus souhlasí a je zachráněn… Čarodějka mezitím věští Memnonovi další vítězství. Jeho muži dobudou západ a rozpráší vojska královny Isis. Memnon chce těmito vítězstvími změnit svět – nastolit svůj řád. Prolité řeky krve zajistí poslušnost lidu. Poté, až se stane králem všeho lidu, udělá čarodějku svou královnou… Matayus s Arpidem míří do Gomory pomstít smrt svých druhů. Díky malé lsti se dostane dovnitř a hned je malými dětmi okraden o měšec rubínů. Když zlodějíčka chytí, najme si ho jako průvodce, aby se snadno dostal do paláce. Za odměnu mu dá jeden rubín. Cestou hradem prochází alchymistickou laboratoří, ve které se Philos pokouší vyrobit střelný prach. Memnon zatím bojuje na cvičišti a předvádí svou sílu. Matayus se ho chystá zastřelit šípem, když přivedou ke králi malého průvodce. Myslí si, že rubín někde ukradl a chtějí mu useknout ruku. Matayus ho zachrání, ale při tom na sebe upozorní a musí utéct. V laboratoři použije Philosův vynález – katapult, který ho vymrští na druhý konec paláce do harému. Harémové dívky ho odzbrojí a zavolají stráž vedenou Thorakem. Matayusovi se podaří uniknout a skočí z hradeb přímo do lázní, kde se zrovna koupe čarodějka. Spolu s ní se nechá spláchnout do kanálu a unese ji z města. Jejich další pouť směřuje do Údolí mrtvých. Memnon za nimi ihned posílá své muže s Thorakem. Jeho vojsko se nesmí dozvědět o únosu čarodějky, protože je jejich morální oporou…

Režie:Ch. Russell

Hrají:D. Johnson, S. Brand, K. Huová

USA/Belg./N, 2002