Kámen na kameni

TVP 1

Drama Pol. (1995)

Pol., 1995