Pomsta hříšnice

Marie a Michel jsou nyní manželé a rodiče krásné malé dcery Trudi. Žijí na hradě Hohenstein jako kasteláni a společně s nimi tam žijí i jejich přátelé Hiltrud a Tomas. Marie je na svou dobu velmi emancipovaná a umí dobře zacházet s mečem. Pro svou dceru Trudi si přeje vzdělání, ale trochu naráží u Michela, který se domnívá, že to pro dívku není nutné. Schopnosti postarat se sama o sebe se Marii později velmi vyplatí. Hrozí válka s husity a král Zikmund povolá do zbraně i Michela. Ten je velkou překážkou papežského inkvizitora Januse. Janus je totiž ve skutečnosti Ruppert, muž, který po Marii dlouho marně touží a nyní využívá situace, aby se Michela zbavil a získal Marii pro sebe. Nechá Michela zastřelit a požaduje po králi, aby přikázal Marii, aby se znovu vdala. Marie odmítá uvěřit zprávě, že je Michel mrtvý, nikdo neviděl jeho mrtvé tělo, a žádá po králi dovolení, aby ho směla hledat. Pokud najde důkaz, že je vdovou, podvolí se. Král jí dá deset dní na to, aby svého manžela našla, a Marie se okamžitě vydává na cestu. Rupert je jí v patách. Mariino tušení, že Michel je naživu, bylo správné. K jeho likvidaci byla použita úplně nová střelná zbraň, ale k jeho štěstí kulka nepronikla hlavou. Michela v bezvědomí najde muž jménem Marat, Mongol, který žije na dvoře knížete Sokolného. Marat Michela ošetří a kulku mu vyjme. Tím mu zachrání život, ale Michel trpí amnézií. Nezná ani své jméno. Zůstává na dvoře knížete Sokolného a Marat ho vycvičí v bojovníka, kterému široko daleko není rovno. Michel padne do oka dceři Sokolného Jance a on její city opětuje. Válka mezi králem a husity je už na spadnutí a Marie se náhodou stane jakousi vyslankyní míru. Obě znepřátelené strany se nakonec dohodnou a Marie najde i Michela. Žádá Sokolného, aby ho pustil s ní domů, je si jistá, že si vzpomene na to, kým je. Sokolný nakonec souhlasí, ale má podmínku. Pokud by si Michel nevzpomněl, musí se vrátit a oženit se s jeho dcerou. Michelovy vzpomínky se postupně vrací a vzpomene si úplně, když se společně vrátí na Hohenstein, který už obsadil Rupertův spojenec a Zikmundův bratranec Hetenheim. Rupert tvrdí, že lhůta, kterou Marie měla na nalezení manžela, již vypršela a Hohenstein teď připadl Hetenheimovi a Marie Rupertovi. Navíc si jako rukojmí bere Trudi. Michelovi a Marii pomohou přátelé a Hetenheima porazí. Rupert i Hetenheim jsou v boji zabiti. Později Zikmund pasuje Michela na rytíře a přiřkne mu Hohenstein jako obranný hrad.

Režie:H. Thurn

Hrají:A. Neldelová, B. Tischendorf, J. Weigend

N, 2012