Doba bronzová

V tretej časti dokumentu s podtitulom Duchovný život a rituály nás film vtiahne do foriem pohrebného rituálu tejto doby, šamanizmu, medicíny, kultu slnka a obetných rituálov. Duchovný život doby bronzovej sa stával bohatším, ľudia pokročili v poznávaní architektúry, astronómie alebo medicíny. Náboženský život sa výrazne posúval k vyšším formám plným zložitých formalizmov a ceremónií (réžia: S. Manca, 2016)