Ve službě Šuárů

Dokument o současném faráři kmene Šuárů v Ekvádoru, otci Antonovi Odrobiňákovi