Podivné souvislosti (26)

Subsonické kuře. Dokument. Sledujte, jak pokusy britského inženýra dozvědět se více o riziku, které pro letadla představují nálety ptáků, souvisí s ambiciózními plány zelené alternativy fosilních paliv

Uvidíte v TV