Velký, větší, největší II (10)

Pořad Velký, větší, největší sleduje stavitelské inovace, které umožnily konstrukci ještě monstróznějších staveb.

VB, 2009

Uvidíte v TV