Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry (3)

Nad co nic většího nelze myslet: Nevyslovitelné mystérium Boha

Uvidíte v TV