Televizní legendy

Česká televize se už přes šedesát let těší velké pozornosti divácké obce a to je vhodná chvíle připomenout si, jak vznikaly všechny ty dodnes úspěšné a oblíbené pořady, které stále nalézají širokou odezvu. Společně s Miroslavem Donutilem budeme vzpomínat na tři generace televizní zábavy (1950–1969; 1970–1989; 1990–2000). Zábava není úplně snadná disciplína, jak vám potvrdí všichni, kdo se s „lehkonohou múzou“ dostali do blízkého kontaktu – ať už jako herci, režiséři či autoři nebo dramaturgové. Přesto jí ale většinou zůstali věrni a vyloudit divákův úsměv – či dokonce smích – se stalo jejich životní náplní. Například Jiřina Bohdalová vypráví, jak se pro belgický soutěžní festival musela naučit v krátké době průvodní text ve francouzštině a vlámštině zároveň. Scenárista a dramaturg Gustav Oplustil popisuje obtížné začátky televizního vysílání v bývalé Měšťanské besedě ve Vladislavově ulici, kdy se prakticky všechny pořady vysílaly naživo. Jiří Suchý zase vzpomíná na Silvestr 1958, kdy se objevili na televizních obrazovkách společně s Jiřím Šlitrem a Suchého originální texty se staly předmětem ideologických zákazů a mravokárného napomínání. Dietlův seriál Tři chlapi v chalupě (L. Lipský, J. Skopeček a L. Trojan) vzbudil širokou odezvu v řadách pracovních kolektivů a jeho protagonisté dostávali od diváků věcné pozornosti dle situace, kterou momentálně řešili na obrazovce. Dobové šlágry šedesátých let Dáme si do bytu nebo Mackie Messer zazní v podání současných interpretů, mj. Romana Vojtka a Moniky Absolonové.

Režie:M. Čech

2013, skryté titulky

Uvidíte v TV