Objevování pravdy II: Chrám zkázy

Kněží chrámového komplexu v jihoamerickém Chavínu před třemi tisíci lety vládli mocné říši, aniž potřebovali armádu. Našli totiž způsob, jak ovládat mysl lidí. Americký dokument Vyspělá chavínská civilizace, která v dávných dobách vznikla na území dnešního Peru, je obestřena mnoha záhadami. Chrámové město nemělo opevnění, mezi archeologickými nálezy zcela chybí zbraně či součásti vojenské výzbroje. Centrum moci se tu přesto udrželo několik set let. Pod chavínským chrámem existují rozsáhlé podzemní chodby a prostory, kde probíhaly tajemné rituály. Dokážeme najít alespoň částečnou odpověď na to, k čemu tyto obřady vlastně sloužily? Proslulý chavínský obelisk je pokryt reliéfy, které zpodobňují posvátná zvířata – kajmana a jaguára. Proč ale chavínská civilizace, ležící vysoko v horách, používala symboly zvířat žijících daleko odtud, v džungli?

USA, skryté titulky