Rok 68 (3/3)

Režisér Viktor Polesný nashromáždil pro svůj nevšední cyklus působivé množství archivního obrazového materiálu, z něhož splétá hořký příběh Pražského jara a jeho tragických následků. Pečlivě zvolené a seřazené filmové obrazy hovoří samy za sebe a díky proměnám střihového rytmu a hudebního podkresu vytváří napětí a emotivní působení spjaté s proměnami společenských nálad během osudového roku 1968 a po něm následujícího období. Název posledního dílu trilogie dokonale vystihuje dusivou atmosféru normalizace sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Jejími typickými projevy byly oficiálně vyráběná kultura, schůze, sjezdy, omezený prostor pro jakoukoli aktivitu. V tomto zastaveném čase nás politika míjela jako cosi, čím jsme pohrdali, ale přesto ji respektovali a v různých směrech se jí přizpůsobovali. Samozřejmě, že byli i tací, kteří nepodlehli nikdy... Charta a Anticharta vyjádřily rozdělení společnosti, které však nebylo rozhodně tak jednoznačné. Sestřih z dobových oficiálních pořadů otevírá otázku, do jaké míry postihla totalita každého z nás.

2008, skryté titulky