Svědectví syrské mystičky Myrny Nazzour ve Čeríně

Stigmatizovaná řeckokatolický Myrna ze Sýrie, šíří poselství Pána Ježíše a Panny Marie o jednotě křesťanů, ve farnosti v Čeríně