Vodný svet

Predstavíme si morské exotické zvieratká, také, ktoré okolo nášho domu len tak nevidíme.