Postřehy odjinud

Lidice, Ležáky, Radovna. Stejný osud potkal tyto tři a ještě mnoho dalších obcí v zemích, které za druhé světové války ovládli fašisté. Proti fašistické okupaci Jugoslávie se postavilo silné partyzánské hnutí, v jehož čele stál legendární Josip Broz Tito. Ve Slovinsku začal odboj v polovině roku 1941. Netrvalo dlouho a partyzáni osvobodili více než polovinu území Lublaňské provincie. Intenzivní operace proti německým jednotkám si ale vyžádaly i potřebu zdravotní péče o raněné. Partyzánské hnutí proto vytvořilo síť malých polních nemocnic. Nejslavnější se stala nemocnice Franja. Místo pro ni vybrali v těžko přístupné soutěsce Pasica. Ve strmých stěnách se dodnes dochovala střelecká postavení, odkud partyzáni nemocnici střežili. Nemocniční komplex se skládal ze 13 dřevěných staveb, doplněných dalšími menšími pomocnými objekty. Propojují je dřevěné chodníčky a plošiny, pod kterými protéká prudký potok. Původní nemocnici smetla v roce 2007 potopa, která se prohnala soutěskou. Dnešní Franja je její replikou, nic to ale nemění na její unikátnosti a historickém významu.

skryté titulky

Uvidíte v TV