Náš svět a algoritmy

Profesor Marcus du Sautoy odhaluje algoritmy, které se dotýkají našich každodenních životů. To, že si většina z nás jejich existenci vůbec neuvědomuje, neznamená, že na nás nemají hluboký vliv. Nárůst v užívání algoritmů jde ruku v ruce s érou počítačů a digitálních dat. V tomto snímku se zaměříme na nejzajímavější a nejméně očekávané příklady, které představují různé kategorie algoritmů. Podíváme se na historii Eukleidova algoritmu starou dva a půl tisíce let. Seznámíme se s moderním kmotrem algoritmů, Alanem Turingem. A odhalíme, jak matematika řeší skutečné problémy našeho světa, a dokonce rozhoduje o rozdílech mezi životem a smrtí.

VB, 2015