Mýty a fakta historie

Zakladatelský význam prezidenta Beneše pro dějiny mladého Československého státu a jeho zásluhy o stát jsou neustále předmětem zkoumání a různě zacílených úvah. Toto stále velmi aktuální téma uchopili tvůrci dokumentu s velkou erudicí. Shromáždili množství faktů, svědectví i odborných úvah. Vracejí se na místa spojená se soukromým životem i významnými dějinnými mezníky. Historické osobnosti musíme posuzovat v kontextu jejich doby, říká se v dokumentu. Není sporu o významu Edvarda Beneše pro mladou československou demokracii, ozývají se ale i polemiky nad chybnými kroky.

Režie:P. Lokaj

2004, skryté titulky