Pavel Kristián z Koldína

Byl vynikajícím a váženým právníkem. V roce 1558 stanul v čele komise, která pracovala na spisu, jenž se měl stát zákoníkem městského práva. Roku 1579 byl spis vydán tiskem a přijat zemským sněmem jako závazná kodifikace. Tehdejší panovník Rudolf II. jej potvrdil. Roku 1580 byl pak apelačním soudem prohlášen za závazný pro soudní praxi. Koldín se inspiroval právem zemským, římským a jsou zde i vlivy práva kanonického. Jeho definice právního řádu dodnes neztratila nic ze své aktuálnosti: "Právo pak nic jiného není nežli umění a rozeznání dobrého od zlého, spravedlivého od nespravedlivého..."

Režie:M. Petřík

2008, skryté titulky