Odpadlická autodílna (24)

Ford 1956 na zakázku, 2. část. Docureality USA (2014). Thomas a Tom koupí zrezivělý model Chevelle z roku 1967, který obratem prodají, aby získali peníze na Suein Ford. Sue přivede do týmu Richarda Rawlinga

USA, 2014

Uvidíte v TV