Daniel Barenboim hraje Klavírní sonátu D 958 F. Schuberta

MEZZO

(36 min)