Putování za vínem: Sardinie, Kampánie

Jeden slavný anglický spisovatel ve svém cestopisu napsal, že na Sardinii "se zastavil čas a dějiny". Čas tu skutečně plyne pomalu a nadále tu přetrvávají tradice minulých věků – dědictví invaze Féničanů, Kartaginců, Římanů, Arabů, Byzantinců, Savojanů a Italů. Ze Sardinie také vyplul na svoji osvobozující plavbu Garibaldi, aby pomohl ke sjednocení Itálie. Sardinské pobřeží je po celém obdélníkovém obvodu ostrova bohatě členité, což jej činí jedním z nejzajímavějších a nejúžasnějších ostrovů v celém Středomoří. Je velmi oblíbeným turistickým cílem pro zdejší krásu přírody a dobrou kuchyni. Vinařství tu má velkou tradici. V době římského impéria byla vína ze Sardinie velmi ceněna. Víno je spřízněno s mořem, po němž dlouho putovalo ze země svého prapůvodu až k břehům ostrova a dnes zažívá svoji velkou renesanci. Řada vinařských podniků prošla modernizací a věhlas sardinského vína upevňují unikátní odrůdy révy vinné, z nichž některé jsou autochtonní a nenajdou se nikde jinde na světě. Vynikající vína se rodí i v Kampánii, kde je pro ně požehnáním úrodná vulkanická půda na úpatích Vesuvu. Skvělé podmínky poznali již první kolonizátoři z antického Řecka, a pěstování vinné révy tak má nepřetržitou tradici přesahující 2000 let. Nejvýznamnějším vínem z tohoto regionu je dnes Taurasi přezdíváné "Barolo jihu".

Režie:J. Hykl

2003, skryté titulky