Martin Bacháček z Nauměřic

Rektor Univerzity Karlovy, astronom a matematik. V naší historii nenacházíme tolik mužů, kteří by se tak starali o zvelebení školství a s takovou pílí se snažili vzdělávat český lid tak jako on. S trochou nadsázky bychom mohli Martina Bacháčka označit za předchůdce Komenského. Ačkoliv psal jen málo a vlastně ani nevydal žádné důležité dílo, působil jako organizátor všemi silami k rozšíření všeobecné vzdělanosti v naší zemi.

Režie:M. Petřík

2008, skryté titulky