Tour de France á la Voile

SPORT5

Tradiční jachtařský závod kolem francouzského pobřeží