Pološero - Děti v exekuční pasti

Šikana dětí v právním státě. Nezodpovědnost rodičů a nedostatečné posouzení soudem, zapříčiňuje, že se děti musejí vyrovnávat s exekucemi za pokuty z MHD, za komunální odpad, za hospitalizaci v nemocnici, za dluhy z dědictví po rodičích, za neplacení mobilním operátorům atd.. Rodiče se nestarají, děti se dostanou do dětského domova, dluh roste a dítě nemá šanci se o tom dozvědět až do plnoletosti. Když opouštějí Dětský domov, je jejich start do dospělého života zatížený nenadálou exekucí, často likvidační. Stát má povinnost respektovat nejlepší zájem dítěte, a přesto tyto děti musejí splácet dluhy, které samy nezpůsobily.

ČR, skryté titulky