Daniel Adam z Veleslavína

Nakladatel, spisovatel, historik, filozof či vysokoškolský pedagog – všechny tyto činnosti ve svém životním poslání spojoval významný humanista 2. poloviny 16. století. Část děl, která vydával, také přeložil, upravil jazykově a jeho tzv. "veleslavínská čeština" se stala základem českého spisovného jazyka. Literáti v něm nalezli šlechetného mecenáše, který proslul svým charismatem. Byl šiřitelem humanismu a jeho tisky byly určeny především prostému lidu, který neznal žádný cizí jazyk. S pomocí okruhu svých přátel vydával díla přispívající k rozšíření všeobecné vzdělanosti.

Režie:M. Petřík

2008, skryté titulky