Nacističtí váleční zločinci před německými soudy

V průběhu mnoha desítek let po válce probíhaly procesy s těmi, kteří se během druhé světové války dopustili zločinů proti lidskosti. Francouzský dokument Mezinárodní tribunál v Norimberku soudil jen ty nejvýznamnější zločince, kteří stáli v čele Třetí říše a byli zodpovědní za největší zvěrstva, která byla za války páchána. Další tisíce Němců čekaly na spravedlnost mnohdy dlouhá desetiletí, někteří nebyli souzeni vůbec. Po obnovení nezávislosti v roce 1949 německý soudní systém odmítl uznat rozsudek "spravedlnosti vítězů" a osvobodil všechny nacistické válečné zločince ještě ve vězení. Poté trvalo více než 30 let, než se vrátil k trestněprávní minulosti své země.

Fr., skryté titulky