Rozhovor

Nové filmové dokumenty. Jaké filmové dokumenty vznikají? A jak se dokumentaristům ztížily podmínky pro tvorbu v měnících se politických podmínkách? S organizátorkou akce East Doc Platform Terezií Šimíkovou hovoří Silvie Friedmannová.