Folklorika

Vyznání osobité kultuře pohybu a relaxace, založené na zvycích, úctě ke krajině i místům s ojedinělou výtvarnou dobovou architekturou. Režie J. Podlipný Plavání patří bezesporu k jedné z mála aktivit provozovaných již v prvobytně pospolné společnosti. Ve starověkém Řecku a Římě bylo dokonce součástí vzdělání. Vodní aktivity byly bezpochyby rozšířené i mezi Slovany. Dnes jsou skutečným fenoménem prvorepublikové a o něco mladší plovárny, koupaliště a lázně. Dobrá koupaliště byla projektována skoro jako krajinná zahrada a jejich architektonická řešení hraničila s krajinářskou tvorbou. Snad i proto se staly přitažlivým námětem pro fotografii. Objevovaly se na stránkách časopisů a ve skutečně vysokých nákladech jejich snímky kolovaly na pohlednicích. Počítalo se s nimi a dodnes počítá. Podíváme se, jak jsou zachovány známé letní plovárny a koupaliště, někde stále nazývané sluneční lázně. Pokusíme se ukázat svébytného kulturního ducha těchto míst. Navštívíme skromnou, ovšem neopakovatelnou atmosférou vonící, říční plovárnu v Senohrabech na Sázavě, honosné sluneční lázně v obci Dachova u Hořic a svébytný Jureček v Říčanech-Radošovicích.

Režie:J. Podlipný

skryté titulky

Uvidíte v TV