Adopce nablízko

TV Noe

Pořad se věnuje salesiánskému misijnímu dobrovolnictví, které budete moct zažít takříkajíc na vlastní kůži