Hledáme bydlení. Zn. v zahraničí LXXII (1)

Hledání štěstí na Baltu. Mladý Brit hledá štěstí a kariéru v lotyšské Rize, s pomocí italského kamaráda.

Uvidíte v TV