Misie skrze svědectví - Slovensko

TV Noe

Misijní služba kongregace Služebnic Svatého Ducha byla a stále je potřebná pro mnoho lidí ve světě postižených chudobou a v oblasti sociálních služeb