Svědkové zrady aneb měli jsme se bránit?

ČT 2

Dokument o událostech, které provázely opuštění příhraničních vojenských pevností vojáky čs. armády v době Mnichovské dohody, od níž letos uplynulo 80 let. Režie J. Urban a D. Krzywoň Dokumentární film Josefa Urbana a Dana Krzywoně se vrací do období mnichovské zrady a bezprostředního ohrožení českého národa, tedy k událostem, jejichž 80. výročí si v těchto dnech připomínáme. Nestor českých bunkrologů Jan Polášek a vysloužilý voják Karel Cvrk prolézají jednou ze severomoravských pevností, která byla součástí československého vojenského obranného systému. Líčí své zážitky z konce třicátých let a podrobují úvahám tehdejší vlastenecké postoje obyčejných lidí i státotvorná rozhodnutí politiků. Tehdy byli ochotni položit za národ život a za předčasným koncem vlasteneckého odhodlání a vzepjetí se ohlížejí s hořkostí. Historik profesor Milan Hauner v kontrastu k jejich úvahám hodnotí úlohu Edvarda Beneše a prvorepublikové vlády v kontextu politických událostí těsně před druhou světovou válkou. Dochází k závěrům, že betonová hranice Československa měla být využita především k psychologickému efektu, který byl tehdy podceněn.

Režie:J. Urban, D. Krzywoň

skryté titulky