Vikingové (7)

Prima COOL

Po Haraldsonově smrti se Ragnar stává novým Jarlem v Kattegatu a hned začíná plánovat své další námořní výpravy směrem na západ. Rád by získal další bohatství v Northumbrijském království v Anglii. Místní král Aelle však již má nájezdů Ragnarových bojovníků po krk a začne připravovat své vojsko k protiútoku pod vedením svého bratra Aethelwulfa. Ragnar a jeho družina znovu připlouvají do Aellova království. Dochází k bojovému střetu s královými vojáky, po kterém Ragnarovi bojovníci zajmou Aethelwulfa. Aellova šlechta si uvědomuje, že pro zachování bezpečí bude vhodnější začít s Ragnarem vyjednávat a nabídnout mu nějaké bohatství. Ragnar a někteří z jeho družiny jsou pozváni k Aellovi na hody, jejich nevázané chování však u místní šlechty budí spíše rozpaky. I přesto se však Ragnar a Aelle dohodnou na příměří, podmínky, že Aelle poskytne Ragnarčovi určité množství zlata a na oplátku někdo z Ragnarovy družiny přijme křest a Ragnar nechá propustit Aethelwulfa. Rollo se přihlásí dobrovolně a skutečně křest podstoupí, Floki si ho však kvůli tomu dobírá. Ragnarovi bojovníci čekají ve svém táboře na královu dodávku. Král skutečně pošle vozy s nákladem, jejich obsah je však prázdný. Ragnarovi dochází, že král na ně nachystal léčku a dojde k dalšímu krvavému střetu s Aellovým vojskem. Po vítězství Ragnar nechává Aethelwulfa zabít.

Hrají:T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková

Irs./Kan., 2013

Uvidíte v TV