Vikingové (9)

Po setkání s králem Horikem v Uppsale přijímá Ragnar královu výzvu a vydává se za královým protivníkem, jarlem Borgem, aby vyjednal jeho příměří s králem. Horik dal Ragnarovi instrukce, aby Borgovi nabídl za jeho území jakoukoliv peněžní částku. Borg však na nabídku přistoupit odmítá, protože si je vědomí toho, že na jeho území se nachází celá řada drahých nerostných surovin. Přichází proto s protinávrhem o rozdělení těžebních nároků. Ragnar vysílá Flokiho, aby protinávrh tlumočil králi. Mezitím se Ragnar a jeho družina seznamují s Borgovou zemí. Ragnar se setkává s princeznou Aslaug a společně prožijí vášnivou noc. Floki tlumočí Horikovi protinávrh a ten ho zamítne. Když se Floki vrátí za Borgem a sdělí mu královo odmítnutí, Borg prohlásí, že patrně nastane válka. Aslaug Ragnarovi řekne, že čeká jeho dítě. Borg začne přemlouvat Ragnarova bratra Rolla, aby bojoval po jeho boku, a Rollo souhlasí. V Kattegaru mezitím vypukne smrtící epidemie, která přinese onemocnění Athelstanovi, ale i Lagerthině dceři Gydě a Syggiině dceři Thyti. Obě dívky na následky nemoci umírají. Ragnar si uvědomuje, že v jeho životě nastanou změny.

Hrají:T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková

Irs./Kan., 2013

Uvidíte v TV