Kvarteto

Řeky vždy dodávají romantickou přidanou hodnotu městům a regionům, ovšem jejich význam je mnohem širší. Navštívíme čtyři z nich, nejde přitom vždy o veletoky, pokaždé však o různorodé vodní toky s osobitým kouzlem. Ať už jde o Dyji na hranici Moravy a Dolního Rakouska, Hornád dodávající význam pojmu a názvu Slovenský ráj, či zasmušilou i živou Tisu na východě Maďarska nebo o typickou a téměř posvátnou Vislu, protékající mimo jiné starým sídlem polských králů Krakovem či hlavním městem Varšavou.

skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Kvarteto

  • Kvarteto

  • Kvarteto