Vzestup a pád starověkého Říma (2)

Prima ZOOM

Caesar. Dokument VB (2006). Seznamte se se starověkým Římem v časech, kdy mu vládli Nero, Caesar či Konstantin. Poznejte doby, kdy v jeho ulicích rostly architektonicky vyspělé stavby, ale lid umíral hladem... (53 min)

VB, 2006

Uvidíte v TV