Lhostejnost

ČT 2

Meditace nad základními milníky lidského života ve světle biblických principů.

Režie:M. Benc

2008, skryté titulky