GEN - Galerie elity národa

ČT 1

Pravnučka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, teoretička umění Charlotta Kotíková, žije mezi New Yorkem a Prahou. Dlouhá léta vedla oddělení současného malířství a sochařství v Brooklyn Museu a také Společnost Jindřicha Chalupeckého. Studovat v rodné zemi kvůli svému původu nejdříve dlouho nemohla, ale pak v roce 1968 dostudovala a dokončila dějiny umění na Karlově Univerzitě. Když v srpnu 1968 přepadl Československo Sovětský svaz s dalšími armádami Varšavské smlouvy a nastala tuhá normalizace, vydala se v lednu 1970 s malým synem za manželem do Ameriky, kde byl Petr Kotík na stáži na Univerzitě v Buffalu. V současné době pracujeCharlotta Kotíková jako nezávislá kurátorka, vyučuje na zahraničních i českých výtvarných školách, poměrně často jezdí do Čech, spolupracuje s organizacemi, které podporují mladé umělce, sleduje je a snaží se je prosadit a představit na americké půdě.

Režie:M. Štoll

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV