Rašín (2/2)

ČT 1

Součástí událostí, předcházejících vzniku samostatného státu v říjnu 1918, byl český vlastenec Alois Rašín a významný, mezinárodně uznávaný politik Karel Kramář. Je poněkud nespravedlivé, že v souvislosti se vznikem Československé republiky zůstávají ve stínu Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. Rašín s Kramářem organizovali tajnou informační síť a dodávali exilové vládě potřebné informace o mocnářství a podporovali jejich činnost zevnitř. Po vyzrazení tzv. Maffie byli Rašín s Kramářem mezi uvězněnými a oba byli za zradu mocnářství odsouzeni k trestu smrti. Chcete-li se stát vlastencem, měli byste vědět, že součástí vlastenectví je ochota obětovat se pro svou zemi. Rozsudek smrti přinesli k podpisu císaři v době, kdy už ležel v bezvědomí na smrtelné posteli. Nově zvolený císař jim v rámci amnestie zmírnil tresty smrti na 15 a 10 let vězení. V dramatickém filmovém příběhu Jiřího Svobody se Kramář a Rašín názorově střetnou, když proti Rašínově představě o vzniku samostatné republiky staví Kramář argumenty o potřebě uchýlit se pod křídla carského Ruska. Přesto se oba sejdou, odsouzeni k trestu smrti, v jedné vězeňské cele a nakonec i ve vládě nově vzniklé republiky. V hlavních rolích excelují herci Ondřej Vetchý jako Rašín a Miroslav Donutil jako Kramář, jejich manželkami jsou skvělé herečky Zuzana Stivínová a Lenka Vlasáková, Tomáš Töpfer ve významné postavě hlavního žalobce Premingera doplňuje excelentní kvintet hereckého koncertu. Neméně se můžeme těšit na herecké výkony dalších skvělých herců, jako kupříkladu Viktora Preisse, Vítězslava Jandáka nebo Martina Fingera a jiných. Spolu s nimi nahlédneme do naší minulosti, do doby, kdy národní hrdost a vlastenectví patřilo k základnímu charakterovému vybavení každého slušného člověka a poznáme alespoň střípky dramatických životů těch, jejichž životy byly skutečným naplněním významu slov „zasloužil se o stát“, když dokázali uskutečnit sen Čechů a Slováků o Československé republice.

Režie:J. Svoboda

Hrají:O. Vetchý, M. Donutil, Z. Stivínová, L. Vlasáková, T. Töpfer, V. Jandák, V. Preiss, J. Novotný, J. Plouhar

ČR, 2018, skryté titulky