Soukromý život Tudorovců (3)

Jak vypadal soukromý život, lásky a skandály pro samotné Tudorovce a jejich dvořany? Tracy Bormanová nás zavede do fascinujícího světa této neklidné dynastie.

VB, 2016