Opera Národního divadla. Sezóna 2015/2016

Návštěva slavnostních premiér 133. operní sezóny v historické budově na vltavském nábřeží, Státní opeře, Stavovském divadle i na Nové scéně. Scénář a režie B. Hončarivová Opera pražského Národního divadla odehrála v sezóně 2015–2016 téměř 400 představení, která navštívilo přes čtvrt milionů diváků. Dokument přináší povídání s tvůrci, nahlédne do zákulisí všech scén, podívá se na práci divadelníků, kteří se neklanějí ve světle reflektorů, ale kteří jsou nezbytnou součástí divadla a bez kterých by se opera nemohla hrát. Ředitel naší první scény Jan Burian zdůraznil, že po skončení 133. divadelní sezóny jde do rozsáhlé rekonstrukce Státní opera, podařilo se získat zpět provozní budovu ND, tzv. Themos, kde vznikne zázemí pro historickou budovu a Novou scénu, a zahajuje se výstavba nového sídla činohry v Anenském areálu. První premiérou zmíněné sezóny byla Belliniho Norma s Marií Fajtovou v titulní roli, za niž získala cenu Thálie. V historické budově Národního divadla byla otevřena výstava věnovaná jeho prvnímu řediteli Františku Adolfu Šubrtovi. Mezi dalšími divadelními projekty a novými inscenacemi nalezneme mj. Stravinského Slavíka režiséra Dominika Beneše, Pucciniho Madame Butterfly v režii Jiřího Heřmana, Giordanova Andreu Chéniera, Rossiniho Popelku, Martinů Juliettu, Gounodova Romea a Julii a Straussovu Elektru. Česká televize přenášela laureátský koncert k 50. výročí mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, zaznamenala dokumentární operu Aleše Březiny Toufar a také Janáčkovu operu Z mrtvého domu v režii Daniela Špinara.

Režie:B. Hončarivová

skryté titulky